Φορολογία και λογιστικά των e-shop

Φορολογία και λογιστικά των e-shop appiform

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις από τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι στη κορυφή. Γι΄αυτό, λοιπόν, ο αριθμός ενδιαφερόμενων που θέλει να ιδρύσει e-shop συνεχώς αυξάνεται. Παρ΄όλα αυτά η φορολογία και τα λογιστικά είναι διδικασίες που προβληματίζει την πλειοψηφία από όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος.

Έναρξη στην εφορία

Η διαδικασία για την δημιουργία e-shop δε διαφέρει από το ξεκίνημα μίας φυσικής επιχείρησης. Οι πρωτοεμφανιζόμενοι στο χώρο θα πρέπει να ξεκινήσουν έναρξη στην εφορία προκειμένου να μπορέσετε να εμφανίσεται τα απαραίτητα παραστατικά πώλησης όπως ορίζει η Ελληνική νομοθεσία, καθώς και για να αποκτήσετε επαγγελματικό Α.Φ.Μ.. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει προσωρινή εγγραφή στο αντίστοιχο επιμελητήριο. Έπειτα, έναρξη στο ΕΦΚΑ, η έναρξη στο ΕΦΚΑ (πρώην ΤΕΒΕ- ΟΑΕΕ) είναι υποχρεωτική καθώς τα ηλεκτρονικά καταστήματα περιέχουν στοιχεία οργανωμένης επιχείρησης. Τέλος, οριστική εγγραφή στο αντίστοιχο επιμελητήριο και καταγραφή στο γενικό εμπορικό μητρώο.

Κ.Α.Δ

Συχνά γίνεται η ερώτηση αν είναι συγκεκριμένα τα Κ.Α.Δ που χρησιμοποιούνται στα e-shop. Δεν υπάρχουν καθορισμένοι Κ.Α.Δ που χρησιμοποιούνται στα e-shop. Επιλέγονται Κ.Α.Δ που περιγράφουν τις ενέργειες που που θα κάνετε είτε πρόκειται για φυσικό, είτε για ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τι γίνεται με την φορολογία ;

Η Ελληνική φορολογία του ηλεκτρονικού εμπορίου αφορά τόσο το εισόδημα από ηλεκτρονικές πωλήσεις και υπηρεσίες, όσο και τις συναλλαγές αυτών. Αναλυτικότερα, υπόκεινται από την Ελληνική νομοθεσία τα παρακάτω φορολογικά καθήκοντα :

  • Φορολόγηση εισοδήματος από ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Καθήκοντα από τον κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών (πρώην ΚΒΣ)
  • Καθήκοντα σε απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α)